Over Ons

Bestuur en Organisatie

Het bestuur van Stichting IEAF bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester: Daud Allajar, Najib Habib en Aniel Chandrikasingh. Daarnaast hebben we ook een team van actieve vrijwilligers die ons helpen met onderhoud van de website, campagnes en het werven van fondsen. Ons bestuur houdt minimaal vier keer per jaar een vergadering om de ontwikkelingen in Afghanistan en onze huidige projecten te bespreken. We bedenken nieuwe campagnes om nieuwe donateurs te werven en onderhouden ook goede relaties met huidige donateurs door ze regelmatig te bedanken en elk half jaar een nieuwsbrief uit te brengen. De vergaderingen worden bij voorkeur fysiek gehouden op een geschikte locatie. Om het teamgevoel te versterken, organiseren we ten minste één keer per jaar naast de vergaderingen een sociale activiteit voor bestuursleden en vrijwilligers.

Het bestuur van Stichting IEAF werkt volledig vrijwillig en ontvangt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze doen dit uit pure overtuiging en toewijding aan het welzijn van de kinderen in Afghanistan.