Over Ons

Bestuur en Organisatie

Het bestuur van Stichting IEAF kent een Voorzitter (Daud Allajar), een secretaris (Najib Habib) en een penningmeester (Aniel Chandrikasingh). Naast bovenstaande drie bestuursleden helpen ook een aantal actieve vrijwilligers onze stichting om onze doelen te behalen.

He bestuur houdt minstens vier keer per jaar een vergadering om de recente ontwikkelingen en fondsverwervingsresultaten te bespreken. De vergaderingen vinden bij voorkeur fysiek op een passende locatie plaats. Om het teamgevoel te bevorderen zijn wij voornemens om ten minste een keer per jaar naast de vergadering ook een sociale activiteit te organiseren voor de bestuursleden en vrijwilligers. De laatste activiteit vond in september 2021 plaats.

Daud Allajar, MDL Arts (Voorzitter)
Aniel Chandrikasingh, Financieel Analyst (Penningmeester)
Najib Habib, Cardioloog (Secretaris)

Onze missie en Beleidsplan

Stichting IEAF beoogt goed onderwijs voor alle kinderen in Afghanistan toegankelijk te maken.

Gegeven de recente ontwikkelingen in Aghanistan is het nog noodzakelijker geworden om kwetsbare kinderen toegang tot onderwijs en ontwikkeling te bieden.

We zullen ook gebruik maken van digitale mogelijkheden voor het geven van thuisonderwijs. Dit is vooral voor de meisjes van belang. Daarbij zullen we ons beleid aanpassen aan de mogelijkheden die Nederland/de EU zal bieden om hulp ter plaatste te kunnen bieden.

Voor goed onderwijs is voeding onmisbaar derhalve zullen we ook aandacht geven aan het bieden van een goede lunch op school.

Het bestuur wordt niet beloond voor de werkzaamheden. Alle functies worden volledig vrijwillig uitgevoerd, er is geen sprake van een financiele beloning

Stichting Innovatie in Educatie voor Afghanistan

RSIN: 8602.44.222

KvK Nr.: 75339110