Over Ons

Bestuur en Organisatie

Het bestuur van Stichting IEAF kent een voorzitter (Daud Allajar), een secretaris (Najib Habib) en een penningmeester (Aniel Chandrikasingh). Naast de bovenstaande drie bestuursleden, hebben wij ook een aantal actieve vrijwilligers die de stichting via diverse werkzaamheden ondersteunen, zoals het onderhouden van de website, het voeren van campagnes en het werven van nieuwe fondsen.

Ons bestuur houdt minstens vier keer per jaar een vergadering om de recente ontwikkelingen in Afghanistan en onze huidige projecten te bespreken. We bedenken nieuwe campagnes om nieuwe donateurs te werven, maar steken ook energie in het goed onderhouden van een relatie met huidige donateurs. Dit doen we onder andere door ze regelmatig te bedanken en elk half jaar een nieuwsbrief uit te brengen. De vergaderingen vinden bij voorkeur fysiek op een passende locatie plaats. Om het teamgevoel te bevorderen hebben wij het voornemen om ten minste één keer per jaar, naast de vergadering, een sociale activiteit te organiseren voor de bestuursleden en vrijwilligers.

Het bestuur wordt niet beloond voor de werkzaamheden. Alle functies worden volledig vrijwillig uitgevoerd en er is geen geval sprake van een financiële vergoeding, voor welke dienst dan ook.