Onze Missie

“”Onderwijs is niet een voorbereiding op het leven, het is het leven zelf. Alle Afghaanse kinderen verdienen een kans op onderwijs. Sterker nog, daar hebben ze recht op.”

.

Onze Missie

Uitdagingen

Door decennia aan conflicten is het onderwijsstelsel van Afghanistan een rammelend geraamte. Voor veel kinderen blijft het afmaken van de basisschool daarom slechts een droom. Dit geldt in het bijzonder voor meisjes die vaak geen gelijke toegang hebben tot onderwijs, maar ook voor kinderen op het platteland. Het aantal naar schoolgaande kinderen in de armste en meest afgelegen gebieden zijn schrikbarend laag. Stichting IEAF is van mening dat álle Afghaanse kinderen een kans verdienen op onderwijs. 

.

In Afghanistan gaan naar schatting 3,7 miljoen kinderen niet naar school – wat neerkomt op 42% van de kinderen die naar school zouden kunnen gaan

.

Er zijn diverse redenen waarom kinderen de schoolbanken niet bereiken. Denk hierbij aan een tekort aan scholen, geografische barrières, gebrek aan vervoer, natuurrampen en armoede. Ook spelen religieuze overtuigingen van het dagelijks bestuur in de regio’s, steden en dorpen een belangrijke rol in de toegankelijkheid van het onderwijs.

.

64 procent

van alle kinderen volgt onderwijs op de basisschool

65 procent

van de jongeren 15-24 jaar is analfabeet

34 procent

van de kinderen gaat één jaar voordat ze leerplichtig zijn naar de basisschool

54 procent

van de kinderen maakt de basisschool niet af

28-38 procent

van alle kinderen volgt onderwijs op de middelbare school

21 procent

van de kinderen (leeftijd 5-17 jaar) is betrokken bij kinderarbeid.

Onze oplossing

De missie van Stichting IEAF is het onderwijzen en beschermen van kansarme kinderen in Afghanistan. Om dit doel te verwezenlijken, zijn we de samenwerking aangegaan met vrijwilligersstichting  “Emdad” om een nieuwe basisschool op te zetten in Herat. Dit hebben we ondanks verschillende tegenslagen (zoals het nieuwe bewind van de Taliban) succesvol kunnen doen — mede dankzij de donaties van onze genereuze donateurs en het harde werken van onze lokale team in Herat.

Stichting IEAF zet zich in voor het onderwijzen en beschermen van kinderen in Afghanistan. Op onze school in Kabul worden zij geschoold in essentiële kennis en vaardigheden. Denk hierbij aan lessen over hygiëne, koken, lezen, schrijven, rekenen en samenwerken. Op dit moment zijn er circa 350 leerlingen die onderwijs volgen op onze basisschool. Voor meer informatie over onze basisschool verwijzen wij u naar deze pagina.

Met een goed gevulde rugzak aan ervaringen is het mogelijk voor kinderen om hun toekomst en die van hun omgeving positief te beïnvloeden. Door te investeren in de jeugd, investeren we in de ontwikkeling van Afghanistan.

.

De opvoeding van een kind is niet alleen een morele noodzaak, maar ook een economische noodzaak. Kinderen van nu zijn de artsen, advocaten, ingenieus en onderwijzers van morgen.

Daud Allajar – Voorzitter stichting IEAF

.

Help ons deze kinderen een toekomst te bieden in Afghanistan

Samen kunnen wij er voor zorgen dat de kinderen van onze basisschool goed onderwijs kunnen volgen en gevoed worden. Uw bijdrage maakt een wereld van verschil. Voor de kinderen van nu en de toekomst van Afghanistan.

Ook is het mogelijk om ons te ondersteunen door uw inzet.

.

Referenties

  1. Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan, Nations Children’s Fund (UNICEF), 2018. A global initiative on out-of-school children. All children in school and learning. [online] Available at: <https://www.unicef.org/afghanistan/reports/global-initiative-out-school-children> [Accessed 12 December 2021].
  2. UNICEF ROSA / UNGEI, 2019. Afghanistan – Education Equity Profile for Adolescent Girls. Barriers to education for adolescent girls in Afghanistan, and policies and strategies to address them. [online] Available at: <https://www.unicef.org/rosa/reports/afghanistan-education-equity-profile-adolescent-girls> [Accessed 12 December 2021].
  3. UNICEF DATA. 2015. Afghanistan (AFG) – Demographics, Health & Infant Mortality. [online] Available at: <https://data.unicef.org/country/afg/> [Accessed 12 December 2021].

Bron: htdtps://www.unicef.org/afghanistan/reports/global-initiative-out-school-children