Onze Missie

“”Onderwijs is niet een voorbereiding op het leven, het is het leven zelf. Alle Afghaanse kinderen verdienen een kans op onderwijs. Sterker nog, daar hebben ze recht op.”

.

Onze Missie

Uitdagingen

Door decennia aan conflicten is het onderwijsstelsel van Afghanistan een rammelend geraamte. Veel kinderen, met name meisjes en kinderen in afgelegen gebieden, hebben moeite om de basisschool te voltooien. Dit komt door een aantal barrières die de toegang tot onderwijs belemmeren, zoals een gebrek aan scholen, geografische belemmeringen, onvoldoende vervoer en armoede. Natuurrampen kunnen ook een rol spelen in het verminderen van de toegang tot onderwijs. Bovendien kunnen religieuze overtuigingen van lokale bestuurders invloed hebben op de beschikbaarheid en de acceptatie van onderwijs voor sommige groepen.

.

De schatting is dat ongeveer 3,7 miljoen kinderen in Afghanistan geen toegang hebben tot onderwijs, wat neerkomt op ongeveer 42% van de kinderen die naar school zouden kunnen gaan.

.

Stichting IEAF is van mening dat elk Afghaans kind recht heeft op onderwijs en probeert deze barrières te overwinnen door middel van het aanbieden van gratis onderwijs en het werken met lokale gemeenschappen om de toegang tot onderwijs te verbeteren.

.

64 procent

van alle kinderen volgt onderwijs op de basisschool

65 procent

van de jongeren 15-24 jaar is analfabeet

34 procent

van de kinderen gaat één jaar voordat ze leerplichtig zijn naar de basisschool

54 procent

van de kinderen maakt de basisschool niet af

28-38 procent

van alle kinderen volgt onderwijs op de middelbare school

21 procent

van de kinderen (leeftijd 5-17 jaar) is betrokken bij kinderarbeid.

Onze oplossing

De missie van Stichting IEAF is het onderwijzen en beschermen van kansarme kinderen in Afghanistan. In samenwerking met vrijwilligersstichting Emdad hebben we ondanks tegenslagen, zoals het nieuwe bewind van de Taliban, een basisschool opgericht in Herat. Dit is mede mogelijk gemaakt door donaties van onze donateurs en het harde werken van onze lokale team in Herat.

Op onze school in Kabul bieden we leerlingen essentiële kennis en vaardigheden, zoals hygiëne, koken, lezen, schrijven, rekenen en samenwerken. Op dit moment volgen ongeveer 350 leerlingen onderwijs op onze basisschool. Door te investeren in de jeugd, bevorderen we de ontwikkeling van Afghanistan en geven we kinderen de kans om hun toekomst en die van hun omgeving positief te beïnvloeden. Voor meer informatie over onze basisschool verwijzen we u naar deze pagina.

.

De opvoeding van een kind is niet alleen een morele noodzaak, maar ook een economische noodzaak. Kinderen van nu zijn de artsen, advocaten, ingenieus en onderwijzers van morgen.

Daud Allajar – Voorzitter stichting IEAF

.

Steun ons in het bieden van een toekomst aan kansarme kinderen in Afghanistan

Met uw hulp kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen op onze basisschool goed onderwijs krijgen en goed worden gevoed. Uw bijdrage kan een enorm verschil maken voor deze kinderen en voor de toekomst van Afghanistan. Elke donatie, hoe klein ook, is waardevol en kan bijdragen aan een betere toekomst voor de huidige en toekomstige generaties in Afghanistan.

U kunt ons ook helpen door vrijwilligerswerk te doen.

.

Referenties

  1. Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan, Nations Children’s Fund (UNICEF), 2018. A global initiative on out-of-school children. All children in school and learning. [online] Available at: <https://www.unicef.org/afghanistan/reports/global-initiative-out-school-children> [Accessed 12 December 2021].
  2. UNICEF ROSA / UNGEI, 2019. Afghanistan – Education Equity Profile for Adolescent Girls. Barriers to education for adolescent girls in Afghanistan, and policies and strategies to address them. [online] Available at: <https://www.unicef.org/rosa/reports/afghanistan-education-equity-profile-adolescent-girls> [Accessed 12 December 2021].
  3. UNICEF DATA. 2015. Afghanistan (AFG) – Demographics, Health & Infant Mortality. [online] Available at: <https://data.unicef.org/country/afg/> [Accessed 12 December 2021].

Bron: htdtps://www.unicef.org/afghanistan/reports/global-initiative-out-school-children