Online cursus voor de leerkracht

Jarelijks wordt er een keer per jaar gedurende een maand twee keer per week een cursus voor de leraren op school georganiseerd. Dit concept is goed te vergelijken met de studiedagen van de leerkracht in Nederland. 

Het laatste weekend van februari 2020 was de laatste dag van onze cursus van dit jaar. Onze cursus was goed bezocht en de feedback is zeer positief. Leraren willen graag deze cursus in frequentie verhogen naar twee keer per jaar. Om dit te kunnen realiseren is er uiteraard meer financiële steun nodig. We zullen alles wat mogelijk is inzetten om de frequentie van onze cursus te verhogen naar twee keer per jaar.

Elke goed opgeleide leraar levert een belangrijke bijdrage in verbeteren van het kwaliteit in onderwijs.