Nieuwsbrief September 2022

Published by Stichting IEAF on

Sluiting van school in Kabul

In 2019 is IEAF Nederland gestart met het mede-financieren van een basisschool in Kabul. Door Nederlandse bijdragen konden meer dan vijftig leerlingen de basisschool afmaken en zijn er in 2021 twaalf leerlingen naar de middelbare school gegaan. Verder heeft IEAF Nederland het afgelopen jaar in samenwerking met 4 leerlingen uit hogeschool “Hanze” een succesvolle kookworkshop georganiseerd voor de kinderen in Kabul, waar ze vier verschillende gerechten hebben leren koken.

De komst van de Taliban heeft helaas ertoe geleid dat het onderwijs (vooral) voor meisjes aan banden werd gelegd. Ook waren we belangrijke lokale aanspreekpunten en docenten verloren, waardoor we hebben besloten om de school te sluiten per 2023. Tot die tijd blijft de school open voor gesponsorde kinderen en proberen we zo veel mogelijk meisjes thuis digitaal van onderwijs voorzien.

Een foto genomen met de leerlingen en docenten in Kabul.

Stichting nieuwe basisschool in Herat — Basisschool Fazelat

De missie van Stichting IEAF is het onderwijzen en beschermen van kansarme kinderen in Afghanistan. Om dit doel te verwezenlijken, zijn we de samenwerking aangegaan met vrijwilligersstichting  “Emdad” om een nieuwe basisschool op te zetten in Herat. Dit hebben we ondanks verschillende tegenslagen (zoals het nieuwe bewind van de Taliban) succesvol kunnen doen — mede dankzij uw genereuze donaties en het harde werken van onze lokale team in Herat.

De basisschool “Fazelat” is dit jaar gestart op 21 maart (de eerste dag van de lente) met 200 leerlingen. De naam “Fazelat” betekent deugdzaam, wat verwijst naar een positieve eigenschap die een persoon beschikt. Dat de vraag groot is naar onderwijs blijkt uit de aanmeldingen. We zijn inmiddels gegroeid naar 350 leerlingen. De ambitie is om door te groeien naar een school met de ruimte en capaciteit om 500 kinderen te onderwijzen. De basisschool in Afghanistan bestaat uit klas 1 t/m 6. In onze basisschool ontvangen de leerlingen op twee dagdelen per dag de volledige basisschoolonderwijs (klas 1 t/m 6). Naast het basis curriculum krijg zij ook onderwijs Engels en computerles. Wij hebben een bibliotheek kunnen openen waar meer dan 500 kinderboeken beschikbaar zijn dankzij uw steun en het werk van IEAF team Canada! Kinderen krijgen de gelegenheid om één uur per dag aldaar een boek naar eigen keuze te lezen. Verder werken er op dit moment in de basisschool 6 leraren en 13 leraren in opleiding. De basisschool heeft een eigen website en facebook pagina, welke u kunt bezoeken voor meer informatie en beeldmateriaal.

Een dringende nood vanwege de economische crisis

Onze wens om te groeien komt voort uit de ambitie om zo veel mogelijk kansarme kinderen onderwijs te geven. Om onze doel van 500 leerlingen van onderwijs te voorzien op Fazelat te verwezenlijken, is hulp noodzakelijk! Door de huidige economische crisis is het aantal kansarme kinderen in Afghanistan alleen maar toegenomen. Daarnaast heeft ook Nederland te maken met een serieuze inflatie, waardoor wij gedwongen zijn onze begroting aan te passen. Daarom voelen wij ons wederom genoodzaakt een beroep te doen op uw generositeit. U kunt hier een eenmalige donatie doen of uw maandelijkse donatie verhogen.

Categories: Algemeen Nieuws